Udristioiu, A., Martin, A., Martin, L., Giubelan, A., Udristioiu, D., Malaescu, D., Daniela, P. M., Nica-Badea, D. and Ungureanu, D. (2022) “Neoplastic Effects of Endogenous Alcohol in Carcinogenesis Process of Hepatocarcinoma”, European Journal of Clinical Medicine, 3(3), pp. 21–25. doi: 10.24018/clinicmed.2022.3.3.203.